The Energy recording XXVI

Sebastian Skowroński. The Energy recording XXVI, 2016, linoryt, 10x10cm, odbitka 2/6, papier Hahnemuhle 230g

Sebastian Skowroński. The Energy recording XXVI, 2016, linoryt, 10x10cm, odbitka 2/6, papier Hahnemuhle 230g

Drzewo życia. Może być mapą, drogowskazem dla ludzkich poczyniań ale i też zapisem codziennych doświadczeń. W naturalnej, roślinnej strukturze przeczytać można nie tylko świadectwo przebytej drogi, w licznych rozgałęznieniach doszukukje się również przyszłych zdarzeń. Te które wybierzemy, pozostaną naszą przyszłością, odrzucone zapamiętają jedynie dostępną rzeczywistość jako alternatywną, nie poruszoną przez nasz umysł i wewnętrznego Ducha. Jednak nierzeczywisty upływ czasu, jaki towarzyszy człowiekowi na co dzień, otwiera także i inne możliwości, daje szeroki dostęp decyzyjny, sposobność do elastycznego przebijania się w widocznych ścieżkach. Taka możliwość istnieje dla Ducha, aby ten mógł się wyrażać w napotykanej przestrzeni i w odpowiednim czasie mógł powrócić na własną indywidualną, pierwotną drogę, niezakłócaną przez ziemską perspektywę.

Inner and Outer 5

 

Sebastian Skowroński. Inner and Outer 5, 2016, linoryt, odbitka 3/6, 10x20 cm, papier Hahnemuhle 230g

Sebastian Skowroński. Inner and Outer 5, 2016, linoryt, odbitka 3/6, 10×20 cm, papier Hahnemuhle 230g

Rzeczywistość, jaka towarzyszy człowiekowi, stanowi niezwykle elastyczną strukturę, w jej natywnym rdzeniu mocno powiązaną ze zbiorowością umysłową. Stanowi bezpośrednie, fizyczne odniesienie do świata myśli i emocji, który poprzez nieuświadomione popędy, popycha człowieka do działania, kształtując otoczenie. Dostępna przestrzeń, ciasno wypełniona myślowymi przekonaniami, kreuje rzeczywiste konstrukty, wokół których owa kreacja postępuje w oparciu o toż przekonanie i odpowiadającą jej cząstkę w fizyczności, mówiącą o ziemskim statucie, wynikającym ze społeczno-cywilizacyjnych uwarunkowań.

Projekt Sztuka Teraz w Muzeum Narodowym w Krakowie

Sztuka Teraz - źródło: folder udostępniony w Muzeum Narodowym w Krakowie, promujący wydarzenie Sztuka Teraz, część projektu Szlachetna Paczka (2016)

Sztuka Teraz – źródło: folder udostępniony w Muzeum Narodowym w Krakowie, promujący wydarzenie Sztuka Teraz, część projektu Szlachetna Paczka (2016)

Biorę udział w wystawie Sztuka Teraz, która stanowi część projektu SZLACHETNEJ PACZKI i Muzeum Narodowego w Krakowie. Równolegle trwa licytacja dzieł sztuki.

 

 

 
 

Wystawa dzieł artystów odbywa się
od 20 listopada do 18 grudnia 2016 roku
w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie pod adresem Al. 3 Maja1.

Godziny otwarcia:
wtorek – sobota: 10:00-18:00
niedziela: 10:00-16:00
poniedziałek: nieczynne

Wstęp bezpłatny.

 

Najważniejsze informacje:

Licytacja potrwa od 20 listopada do 18 grudnia 2016 roku.

Spośród ponad 1 000 zgłoszonych dzieł w trakcie dwuetapowego audytu wybrano 144 dzieła sztuki.

Pierwszego audytu dokonali kuratorzy projektu, zaś drugiego – specjaliści z Muzeum Narodowego w Krakowie pod okiem prof. Andrzeja Szczerskiego.

W dniach 19 listopada – 18 grudnia można także za darmo zwiedzać wystawę w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie.

Więcej informacji: https://www.szlachetnapaczka.pl/sztuka-teraz?action=sztuka&place=box_rozne_sposoby

Sebastian Skowroński, FiguraV, drzeworyt, 42x60cm, papier do grafiki Canson Edition 57x77cm

Sebastian Skowroński, FiguraV, drzeworyt, 42x60cm, papier do grafiki Canson Edition 57x77cm

Sebastian Skowroński, Figura X, linoryt, odbitka 1 z 3 plus rysunek, piórko, 68x98cm, papier Hahnemuhle

Sebastian Skowroński, Figura X, linoryt, odbitka 1 z 3 plus rysunek, piórko, 68x98cm, papier Hahnemuhle

the 4th Graphic Art Biennial of Szeklerland

the 4th Graphic Art Biennial of Szeklerland (źródło: http://grafikaiszemle.ro)

the 4th Graphic Art Biennial of Szeklerland (źródło: http://grafikaiszemle.ro)

Linoryt Figura IX (2015) został nominowany do nagrody w the 4th Graphic Art Biennial of Szeklerland oraz uczestniczył w pokonkursowej wystawie, która miała miejsce w Rumunii, w mieście Sfantu Gheorge, w Transylvanian Art Center, w dniach 16 wrzesień – 13 listopad 2016 roku.

Strona internetowa organizatora:
http://grafikaiszemle.ro/en/

 

 

Sebastian Skowroński, Figura IX, 2015, linoryt, nakład 5 szt., 98x69cm, papier Hahnemuhle_ 300g

Sebastian Skowroński, Figura IX, 2015, linoryt, nakład 5 szt., 98x69cm, papier Hahnemuhle_ 300g

The Energy recording XXV

Sebastian Skowroński, The Energy recording XXV, 2016, linoryt, nakład 6 sztuk, 10x10cm, papier Hahnemuhle 230g (19x18cm)

Sebastian Skowroński, The Energy recording XXV, 2016, linoryt, nakład 6 sztuk, 10x10cm, papier Hahnemuhle 230g (19x18cm)

Droga do zwieńczenia pragnień danej jednostki wiedzie krętymi ścieżkami. Bywa trudnym etapem życia, wymagającym wielkiej, środkowej siły, poświęcenia dla wykonywanej pracy i bycia w gotowości na częste i nagłe zmiany. Sukces w osiągnięciu celu zależy od indywidualnej postawy, która winna być w pewnym sensie płynna, nadto nie związana z wyczekiwaniem, przywiązywaniem się do jakiegokolwiek punktu w fizyczności czy roszczeniem sobie rezultatów, zaczynając od własnego ciała a zatrzymując na całościowej rzeczywistości, w której ono funkcjonuje.

The Energy recording XXIV

Sebastian Skowroński, The Energy recording XXIV, 2016, linoryt, nakład 6 sztuk, 10x10cm, papier Hahnemuhle 230g (19x18cm)

Sebastian Skowroński, The Energy recording XXIV, 2016, linoryt, nakład 6 sztuk, 10x10cm, papier Hahnemuhle 230g (19x18cm)

Każda istota jest unikalna, ale jednocześnie stanowi pierwiastkowy fragment czegoś znacznie silniejszego, całościowego, kolektywnie współdziałającego we wciąż interpretowanej na nowo przestrzeni. Otoczenie ma charakter płynny, bardzo elastycznie reaguje na myśli pojawiające się w bytujących jednostkach. Odpowiada na ich wołania, prośby, pragnienia, dostosowuje do tego co odczuwają i myślą. Świadome życie oznacza ogromny potencjał w kreowaniu rzeczywistości, egzystencja pozbawiona takiej wiedzy ma charakter „biernego” godzenia się na to co przynosi los albo inaczej Duch, tworzący bez wytchnienia, lecz mocno ograniczany w swoich działaniach przez negatywne przekonania, na stale obecne w nieświadomości.

The Energy recording XXIII

Sebastian Skowroński, The Energy recording XXIII, 2016, linoryt, nakład 6 sztuk, 10x10cm, papier Hahnemuhle 230g (19x18cm)

Sebastian Skowroński, The Energy recording XXIII, 2016, linoryt, nakład 6 sztuk, 10x10cm, papier Hahnemuhle 230g (19x18cm)

Zbiór myśli, zwiniętych, gotujących się do ujawnienia, nadto do działania w myślowo-emocjonalnej przestrzeni. Umieszczone w zakręconym kształcie, powtarzają się cyklicznie, wpływają na ciało i indywidualną rzeczywistość każdego bytu w podobny sposób, aż do momentu ich przyjęcia. Myśli działają podług zapisanego schematu, który znajduje się w ciele Ducha. Kluczem do wewnętrznej zmiany jest akceptacja tego zapisu. Aby jednak tak się stało, trzeba wpierw poznać jego treść, otworzyć się na to, dopuścić do swojej Istoty, aby wraz z Nią zrozumieć, dostrzec mądrość oraz sens, które są składową wiedzy o sobie samym.

The Energy recording XXII

Sebastian Skowroński, The Energy recording XXII, 2016, linoryt, nakład 6 sztuk, 10x10cm, papier Hahnemuhle 230g (19x18cm)

Sebastian Skowroński, The Energy recording XXII, 2016, linoryt, nakład 6 sztuk, 10x10cm, papier Hahnemuhle 230g (19x18cm)

Zapis Energii, stanowi jednocześnie złożony i wartościowy proces, oznaczający odkrywanie, rozjaśnianie i docieranie do prawdy o sobie samym. Jest ona głęboko zakopana, zaciemniona, przykryta ciemną kurtyną nieświadomości, osadzonej w najgłębszej jaźni. Docieranie do niej, to zdzieranie kawałek po kawałku warstw ciemności, wchodzenie coraz głębiej w zakamarki umysłu, poznawanie przeciwstawnych sobie emocji, które odrzucone wcześniej, wpływają na zachowanie, a nie rozpoznane budzą strach i takie staje się działanie wewnętrznej istoty. Im więcej zakopanych myśli w gruncie ludzkiego jestestwa, tym większy lęk i niepewność w codziennych poczynaniach człowieka.

The Energy recording XXI

Sebastian Skowroński, The Energy recording XXI, 2016, linoryt, nakład 6 sztuk, 10x10cm, papier Hahnemuhle 230g (19x18cm)

Sebastian Skowroński, The Energy recording XXI, 2016, linoryt, nakład 6 sztuk, 10x10cm, papier Hahnemuhle 230g (19x18cm)

Niemal całkowite zatrzymanie energii. Prawie nic nie ma żywego. Zastój w fizyczności. Brak jest przeżywania myśli i emocji, energetyczny stop. Oczekiwanie czegoś? Mentalna część rzeczywistości winna poruszać się w znaną jej stronę, a Materia „jechać” swoją drogą. Ciało i umysł, Materia i Duch to dwa odrębne bieguny, potrzebują jednak właściwego współdziałania. Proces wymaga Świadomości. Istnienia. Myśli i emocji, fizyczności i duchowości. Aby serce mogło na stale się uwolnić, coś musi odejść, nastąpić środkowa przemiana. Jest to jak śmierć i zarazem narodziny zupełnie nowej istoty. Zanim to nastąpi, ogromny lęk jaki temu towarzyszy ma się przejawić, odkryć w całej swej okazałości. Dla zyskania wiedzy i odmiennej perspektywy oraz wewnętrznego zaufania. Do Matki Ziemi, która czuwa nad ciałem i opiekuje się nim oraz do Ducha, działającego w imieniu Ojca, pozostającego w bliskim kontakcie z Matką.

Inner and Outer 4

Sebastian Skowroński, Inner and Outer 4, 2016, linoryt, nakład 6 sztuk, 10x20cm, papier Hahnemuhle 230g (19x28cm)

Sebastian Skowroński, Inner and Outer 4, 2016, linoryt, nakład 6 sztuk, 10x20cm, papier Hahnemuhle 230g (19x28cm)

Jak wewnątrz, tak i na zewnątrz. Ciągłe płynięcie Energii i każdej rzeczy, zjawiska, obiektu w otoczeniu, którego wewnętrzym paliwem jest to ciepło, gorąco, środkowa siła, a więc Duch, który determinuje życie, bo nami jest, a jednak, kiedy Go negujemy, odwracamy się i wypieramy, potrafi się obrócić przeciwko nam. Wtedy atakuje, sprowadza nieszczęścia, choroby, przypiera ostro do muru. Robi to z miłości, w co niezmiernie trudno uwierzyć, ale tenże „spirit” to tak naprawdę my na głębszym poziomie. Wewnętrzna świadomość, unikalna istota, starająca się wyswobodzić, wyjść na zewnątrz, aby móc się świadomie przejawiać i kreować rzeczywistość, zgodną z jednostkowym powołaniem czy Boskim planem.