Tekst performatywny do Organic Movement / Piotr Pasiewicz / performance / 17.05.2017 / Łódź

Organiczność miasta jest punktem zbieżnym między indywidualnym istnieniem a wspólnym obszarem, w którym się stykamy w realności. Miejski pejzaż stanowi doskonałe lustrzane odbicie umysłu, w jakim łatwo dostrzec zaniesienie pierwiastka Ducha na materialny poziom egzystencji. Budynki reprezentują nasze wyobrażenia, które trudno jest zburzyć czy rozproszyć, bo już są, a ulice ukazują utrwalone ścieżki w umyśle, złożone z uczuciowych form, którymi się kierujemy w codziennym życiu. Przemieszczając się raz wytyczonymi trasami, dość prosto odnaleźć zniekształcające osobowość psychologiczne cienie, osadzone w konstrukcji zwanej Ego. Ono, jako fragment człowieczego jestestwa z zaimplementowanym poczuciem siebie, zanurzone w oceanie podświadomości, steruje zachowaniem i wpływa na odrębne wybory, poprzez kształtowanie własnych przekonań czy światopoglądu. Czytaj dalej

Inner and Outer 11

Sebastian Skowroński, Inner and Outer 11, 2016, linoryt, odbitka 1/1, 10,5x20cm, papier Hahnemuhle 230g (19,5x28cm)

Sebastian Skowroński, Inner and Outer 11, 2016, linoryt, odbitka 1/1, 10,5x20cm, papier Hahnemuhle 230g (19,5x28cm)

Kreacja, budowanie form materialno-energetycznych we wspólnej przestrzeni wymaga dużej siły i ruchu, odbywającego się pomiędzy logiką a myślą, wiedzą a czuciem, i do świadomego wytwarzania rzeczywistości niezbędna jest mentalna równowaga na linii Materia-Umysł-Dusza. Ciągłe działanie oraz wędrówka energetyczno-emocjonalna jest odtwarzana w obszarze ciała przez unikalny scenariusz, wypływający ze środka rdzennej Istoty, interpretowany jednak i przekształcany poprzez pryzmat osobistych doświadczeń. Dlatego od indywidualnej jednostki zależy, jakiej jakości intelektualne wątki powstają i co generują.

Grafika z zakresu Inner and Outer wykonana w nakładzie ograniczonym do jednej odbitki, co powoduje iż praca jest unikatowa.

Autor: Sebastian Skowroński

Inner and Outer 6

Sebastian Skowroński, Inner and Outer 6, 2016, linoryt, 10x20cm, odbitka 1/6, papier Hahnemuhle 230g (18x28cm)

Sebastian Skowroński, Inner and Outer 6, 2016, linoryt, 10x20cm, odbitka 1/6, papier Hahnemuhle 230g (18x28cm)

Rozdzielenie, odłączenie od myśli, opuszczenie świata materialnego przez świadomość, nieobecność i wyobcowanie. Wszystko skutkuje brakiem odczuwania ciała i stanem ograniczonego uziemienia dla Ducha. Ogromny brak poczucia bezpieczeństwa, silny chłód emocjonalny i wewnętrzna stagnacja, wygaszenie wyższych uczuć, odpowiedzialnych za zrozumienie, miłość oraz pragnienia i samorealizację jednostki. Jakie może być wyjście z głębokiego rozszczepienia czy inaczej całościowego rozbicia istoty, powodującego efekt „oderwania” od rzeczywistości, permanentny stopień niemyślenia i braku środkowej czujności? Trudnych emocji mogła zebrać się już taka ilość, że wylewają się ponad płaszłyznę podświadomości oraz mocno komplikują codzienne funkcjonowanie człowieka. W krytycznej sytuacji, wyraźnie przeciążone Ego może się zbuntować i puścić… Samego siebie.

Autor: Sebastian Skowroński

Inner and Outer 32

Sebastian Skowroński. Inner and Outer 32, 2017, linoryt, 15,6x8cm, odbitka 2/6, papier Hahnemuhle 300g (24,6x16cm).

Sebastian Skowroński. Inner and Outer 32, 2017, linoryt, 15,6x8cm, odbitka 2/6, papier Hahnemuhle 300g (24,6x16cm).

Człowiek ma wsparcie od Materii, w której funkcjonuje przez cały okres swej egzystencji. Zarówno kobieta jak i mężczyzna, do swobodnego działania i wyrażania się potrzebuje indywidualnego naczynia, którym najbliżej jest ciało a w dalszej płaszczyźnie otoczenie, w jakim spotykają się z innymi istotami. Poruszanie się w mentalnych przestworzach jest możliwe za pomocą Ducha, istotnego elementu rzeczywistego „ja” a dzięki któremu możemy wyrażać się w sobie, otoczeniu czy innych ludziach. Najważniejszą rzeczą jest nie zapomnieć o najistotniejszych składnikach człowieczej Psyche. O Podświadomości, która za sprawą umysłu jest fragmentem ludzkiej Somy i łączy się z duchową przestrzenią, o Średnim Ja związanym z ogólną świadomością istnienia, również o Wyższym Ja a więc tą częścią, która jest wewnętrzną Mądrością i stanowi o niezwykłości unikalnej jednostki.

Autor: Sebastian Skowroński

 

 

 

Inner and Outer 31

Sebastian Skowroński, Inner and Outer 31, 2017, linoryt, odbitka 1/1, 14,7x7,4cm, papier Hahnemuhle 230g (23,7x15,5cm)

Sebastian Skowroński, Inner and Outer 31, 2017, linoryt, odbitka 1/1, 14,7×7,4cm, papier Hahnemuhle 230g (23,7×15,5cm)

Ciągłe wznoszenie w górę, potrzeba pięcia się coraz wyżej jest niepotrzebnym wysiłkiem jednostki, spalającym ją mocno. Naturalnie, najważniejsza staje się właściwa perspektywa, spojrzenie na prawdziwego siebie, wewnętrzną istotę, która naprawdę chce dla Ciebie dobrze. Z pewnością, docenienie oraz zrozumienie tej prostej prawdy, spowoduje ogromny postęp w świadomości, co bardzo szybko znajdzie odzwierciedlenie w rzeczywistości. Na tym winien polegać prawdziwy rozwój i działanie człowieka, na wewnętrznym zaufaniu i oddaniu się Samemu Sobie.

Autor: Sebastian Skowroński

Inner and Outer 20

Sebastian Skowroński, Inner and Outer 20, 2016, linoryt, 7x13,5cm, odbitka 1/6, papier Hahnemuhle 230g, (16,5x23cm)

Sebastian Skowroński, Inner and Outer 20, 2016, linoryt, 7×13,5cm, odbitka 1/6, papier Hahnemuhle 230g, (16,5x23cm)

Istota ludzka posiada dwie części duszy, jedną zwyczajowo uważaną za dobrą a drugą złą. Głęboko skrywana może w dowolnym momencie wypłynąć na powierzchnię, bardzo mocno poruszyć lub wzburzyć świadomością. Powściąganej często bestii nie powinno się bać. Wręcz przeciwnie, w trudnych momentach, właściwe skorzystanie z emocji agresji, może być niezwykle użyteczne, a nawet zbawcze. Najważniejsze są intencje do działania. Mogą być nimi obrona duchowej przestrzeni, która powiązana jest z godnością jednostki, konieczność przetrwania fizycznego czy nawet wyższy cel. Zasadność użycia jest zależna także od mentalnej interpretacji, od odbioru wewnątrz jestestwa, powzięcia decyzji i odpowiedzialności za podejmowane działania, a to właśnie czyni człowieka unikalnym. Wbrew pozorom, świat nie jest jednak skomplikowany, funkcjonuje na zasadzie zer i jedynek, polega na odrzucaniu czegoś lub akceptowaniu. Co jednak istotne, wymaga rozumnego wybierania sercem.

Inner and Outer 29

Sebastian Skowroński, Inner and Outer 29, 2017, linoryt, odbitka 1/3 plus rysunek tusz, 10,8x17,5cm, papier Hahnemuhle 230g (19,3x24,5cm)

Sebastian Skowroński, Inner and Outer 29, 2017, linoryt, odbitka 1/3 plus rysunek tusz, 10,8×17,5cm, papier Hahnemuhle 230g (19,3×24,5cm)

Całościowo zablokowany wewnętrzny potencjał. Na poziomie nieświadomości krępowany przekonaniami, które są źródłem blokad trawiących świadomość, czyli rzeczywiste „ja”. Takie, jakie istnieje w tym momencie, nie jest prawdziwe. Zostało zamknięte w myślowej sieci opartej na lęku, tym samym pierwotna tożsamość ulega zmianie na fałszywą. Poczucie siebie jest w nieustającym odcięciu, paraliżowane strachem, istnieje w oparciu o wyuczone schematy, nieskończenie razy odtwarzane przez podświadomie i mechanicznie działającego Ducha. Zadziwiające, bo EGO jest istotną częścią ciała, do którego jednocześnie blokuje dostępu… A więc człowiek boi się Siebie Samego. Zważywszy fakt, że Duch wyraża się przy pomocy myśli, podzielony wewnętrznie człowiek, tak naprawdę nie myśli!

Inner and Outer 33

Sebastian Skowroński, Inner and Outer 33, 2017, linoryt, 20x10 cm, odbitka 3/6, papier Hahnemuhle 300g (29x18cm)

Sebastian Skowroński, Inner and Outer 33, 2017, linoryt, 20×10 cm, odbitka 3/6, papier Hahnemuhle 300g (29x18cm)

Ludzka istota, poprzez wewnętrznego Ducha kierującego jej poczynaniami, wpisana jest w fizyczność. Duchowa substancja ze wszech miar oplatająca rzeczywistość, jest tak naprawdę fragmentem (jednak bardzo istotnym) całościowego bycia każdej rzeczy czy organizmu. Ta siła jest dostępna w każdym miejscu, funkcjonuje na różnych poziomach egzystencji. Aby przejawić się materialnie, unikalna istota potrzebuje więc myśli, gdyż to one określają, sytuują czy interpretują codzienność każdego cłowieka. Umysł zatem jest kluczem dla całościowego zrozumienia istnienia i gdy doświadcza się jego wewnętrznej Natury, ogląda się siebie. Umysłowe wątki są energetycznym zapisem poruszeń wewnętrznej istoty, umożliwiającym zrozumienie na poziomie duchowym i odczucie tego poprzez ciało na planie fizycznym.

Drzeworyt i drzeworytnik na szoszo.pl

Sebastian Skowroński. Figura III, 2011, drzeworyt, 60x42cm, papier Canson Edition (77x57cm)

Sebastian Skowroński. Figura III, 2011, drzeworyt, 60x42cm, papier Canson Edition (77x57cm)

Ewelina Szostakiewicz na swoim blogu pisze o drzeworycie. Przedstawiam fragment tekstu, dostępny na stronie Internetowej http://szoszo.pl/, w którym jest mowa o mnie jako blogerze i artyście (źródło: http://szoszo.pl/2017/03/28/drzeworyt-i-drzeworytnik/).

Publikując tekst na temat drzeworytu muszę koniecznie wspomnieć o Sebastianie Skowrońskim. Ten łódzki grafik zainteresował mnie nie tylko za sprawą tworzonych przez siebie prac plastycznych. Zaimonowało mi również jego zaangażowanie w rozwój współczesnego środowiska artystycznego. Poprzez swoją wirtualną działalność umożliwia ludziom nie związanym z działalnością plastyczną, zapoznać się z interesującymi przykładami współczesnych drzeworytów i linorytów.

Sebastian Skowroński pokazuje, że tradycyjne techniki graficzne mogą doskonale funkcjonować we współczesnej kulturze. Prezentując liczne, niezwykle różnorodne prace graficzne na stronach swoich blogów, udowadnia, że miejscem właściwym dla artystycznej twórczości wcale nie są jakieś zapomniane zakątki muzealnego archiwum. Mogą one bowiem idealnie uzupełniać wszechobecną kulturę masową. Czytaj dalej

Inner and Outer 14

Sebastian Skowrońśki, Inner and Outer 14, 2017, gipsoryt, odbitka 2/5, plus rysunek tusz, 14,3x10,5cm, papier Hahnemuhle 230g (22,8x17,7cm)

Sebastian Skowrońśki, Inner and Outer 14, 2017, gipsoryt, odbitka 2/5, plus rysunek tusz, 14,3×10,5cm, papier Hahnemuhle 230g (22,8×17,7cm)

Dwie postaci połączone wieloma ścieżkami. Na pogłębionym poziomie są wspólnym Ciałem i Duchem. Rozumieją się w różnym stopniu, co zależy od tego, jak mocno odczuwają siebie w danej chwili istnienia. Czy ścieżki są kompletne, niepoprzerywane trudnymi doświadczeniami, niełatwymi mentalnymi wątkami oraz niekorzystnym interpretowaniem rzeczywistości. Przeszkód jest cały ogrom, dokładnie tyle ile idei, pojawiających się w gęstej, energetycznej siatce, która oplata poszczególne cząsteczki Duchowego naczynia. Myśli powinny być stale obecne w Energii, a więc uziemione. Wtedy płynie z nich cała siła. Tak jednak nie jest. W procesie odbywającym się pomiędzy Somą a Psyche występuje przerwa lub pewien brak w komunikacji. Można to nazwać psychologiczną nieświadomością lub duchową ciemnością.