Miesięczne archiwum: Czerwiec 2014

Praca nad drzeworytami

matryca drzeworytnicza

matryca drzeworytnicza

Jakoś tak wycinając miniatury graficzne, oczywiście w technice drzeworytu:), naszło mnie aby zanotować pewne etapy pracy.Tak w ogóle, to zawsze podobają mi się takie surowe matryce graficzne. Ich powolne dostosowywane do danej koncepcji (chociaż nierzadko zmienianej w większym lub mniejszym stopniu w procesie tworzenia grafiki) jest nader interesujące.

W kolejnych ujęciach fotograficznych, podejrzeć można, jak najpierw projektuję/rysuję to co ma być drukowane. Tak więc dalej wycinam białe fragmenty. Robię to przede wszystkim cienkim nożykiem japońskim, szczególnie w przypadku małych matryc. Czytaj dalej

Muzeum Drukarstwa w Cieszynie

Muzeum Drukarstwa w Cieszynie, fot. Sebastian Skowroński

Muzeum Drukarstwa w Cieszynie, fot. Sebastian Skowroński

Będąc w Cieszynie, zwiedziłem Muzeum Drukarstwa,znajdujące się przy ulicy Głębokiej 50.

W Muzeum Drukarstwa w Cieszynie udało się zachować typograficzną drukarnię z czionkami, matrycami, kliszami chemigraficznymi. Urządzenia i maszyny odlewnicze, urządzenia drukujące, prasy dociskowe oraz urządzenia introligatorskie. Żelazną zasadą muzeum jest utrzymywanie sprzętu w pełnej sprawności technicznej. Według przewodnika, oprowadzającego po tym niezwykłym miejscu, maszyny są konserwowane przez fachowców będących na emeryturze, którzy wykonują to jako wolontariusze. A muzeum szczyci się jednym z najlepiej zachowanych i najbogatszych zbiorów w kraju (za: www.muzeumdrukarstwa.pl). Czytaj dalej