Miesięczne archiwum: Czerwiec 2016

The Energy recording IX

Sebastian Skowroński, The Energy recording IX, 2016, linoryt, 10x10cm, nakład 6 sztuk, papier Hahnemuhle 300g (19x18cm)

Sebastian Skowroński, The Energy recording IX, 2016, linoryt, 10x10cm, nakład 6 sztuk, papier Hahnemuhle 300g (19x18cm)

 

Zapisywanie Energii pochłonęło mnie całkowicie. Przyznaję, że jest to niezwykle interesujące doznanie. Otwierasz się na doświadczanie, na to co przynosi Intuicja, Twoja Wewnętrzna Mądrość. Podkreślam, nie myślę o przypadku czy czymś wynikającym z samego tylko działania (nie podpartego wchodzeniem w obszar Materii). Jest to raczej efekt wynikający z procesu tworzenia. Akt kreacji nie jest odtwórczy, zakłada bowiem kontakt czy integrację na głębszym poziomie istnienia z siłą twórczą właśnie, która ma swoje połączenia z Boską Energią. Bo przecież czy może to być przypadek, jeśli po wycięciu matrycy, obrazek wyraźnie przedstawia konkretne przedmioty lub elementy, które składają się na zaskakujący odbiór kompozycji?

The Energy recording VIII

Sebastian Skowroński, The Energy recording VIII, 2016, linoryt, 10x10cm, nakład 6 sztuk, papier Hahnemuhle 300g (19x18cm)

Sebastian Skowroński, The Energy recording VIII, 2016, linoryt, 10x10cm, nakład 6 sztuk, papier Hahnemuhle 300g (19x18cm)

„The Energy recording VIII” pokazuje wielki ruch Energii, jej krążenie poprzez wszystko co żyje, współegzystuje w codziennym doświadczaniu rzeczywistości. Poruszenie jest ciągłe, świeże, akuratne; nie ma innego, jest tylko to jedno, jedyne, wyjątkowe. Dopóki jest, istniejemy. Żyjemy, podejmujemy jakieś działanie, tworzymy nową sytuację. Bardzo często nie mamy nawet takiej świadomości, energia popłynie, my coś pomyślimy i coś nam się przytrafi, wydarzy a my sądzimy, że mieliśmy na to wpływ.

Nic bardziej zwodniczego. Nasze poczynania odbywają się do zakresu, w jakim posiadamy wierzenia odnośnie własnej rzeczywistości, w oparciu o które tkamy naszą codzienność. A jak już wejdziemy na bardziej świadomy poziom teraźniejszości, okazuje się iż tutaj także jesteśmy ograniczani – do tego, co wyznaczył Bóg.

 

The Energy recording VII

Sebastian Skowroński, The Energy recording VII, 2016, linoryt, 10x10cm, nakład 6 sztuk, papier Hahnemuhle 300g (19x18cm)

Sebastian Skowroński, The Energy recording VII, 2016, linoryt, 10x10cm, nakład 6 sztuk, papier Hahnemuhle 300g (19x18cm)

Miniatura graficzna The Energy recording VII różni się od dotychczasowych. Przedstawia zapis energii, który jest już poczyniony w sposób odmienny. Jest pewne jej skupienie we fragmencie kompozycji, interpretuję to częściowo jako brak właściwego rozejścia się „czucia” na ogólny obszar energetycznego zdarzenia wewnątrz Materii. Dlatego ta uwaga, czyli odbiór myśli i emocji jest skupiony w jednym punkcie, w drugim bardziej rozciągnięty w czasie i przestrzeni. Podkreślone jest to formalnie. W miejscu koncentracji długie linie zastąpione zostały krótkimi, tworzącymi większe lub mniejsze formy geometryczne.

The Energy recording VI

Sebastian Skowroński, The Energy recording VI, 2016, linoryt, 10x10cm, nakład 6 sztuk, papier Hahnemuhle 300g (19x18cm)

Sebastian Skowroński, The Energy recording VI, 2016, linoryt, 10x10cm, nakład 6 sztuk, papier Hahnemuhle 300g (19x18cm)

 

Ideą, jaką przyświecała mi, komponując poszczególne prace cyklu The Energy recording, jest zapisywanie energii, z której zbudowana jest otaczająca nas rzeczywistość a także i mentalne, niefizyczne zjawiska, posiadające w sobie emocjonalno-energetyczny składnik. Omawiana miniatura graficzna, sądzę iż w interesujący sposób przekazuje tytułowy zapis Energii. W kompozycji widać wyraźnie obiekt, który jest otoczony przepływającą siłą, jak ona wpływa na niego; poprzez intensywne napieranie, oddziaływuje na kształt materialno-mentalnej formy. Jednocześnie graficzny byt znakomicie wkomponowuje się w grafikę, co przede wszystkim odbywa się przy pomocy dominujących linearnych rozwiązań, i  stanowi z nią dobrze wyważoną całość.

The Energy recording V

Sebastian Skowroński, The Energy recording V, 2016, linoryt, 10x10cm, nakład 6 sztuk, papier Hahnemuhle 300g (19x18cm)

Sebastian Skowroński, The Energy recording V, 2016, linoryt, 10x10cm, nakład 6 sztuk, papier Hahnemuhle 300g (19x18cm)

„The Energy recording V” pomimo że jest grafiką, której kształt  w pewnym stopniu wynika z wcześniejszych realizacji cyklu, różni się zasadniczo. Praca powstała w podobny sposób, składa się z kawałeczków, fragmencików energii, które tworzą płynne skupisko materii. Ona coś wyraźnie pokazuje, układa się, jakby wyświetla czy projektuje pewien zarys, byt lub konstrukcję mogącą nasuwać dość dokładne skojarzenia. Czuję, że ów obraz pochodzi bezpośredno z mojej jaźni i ujawnia to co tam jest, wyjawia, daje podgląd otaczającej nas rzeczywistości.

Projekt grafika łodzka pl

Lesław Miśkiewicz, bez tytułu, 2002, drzeworyt, 57x43,5cm, (źródło reprodukcji: skan ksiazki Lesław Miśkiewicz, Galeria Amcor Rentsch, Łódź 2005.)

Lesław Miśkiewicz, bez tytułu, 2002, drzeworyt, 57×43,5cm, (źródło reprodukcji: skan ksiazki Lesław Miśkiewicz, Galeria Amcor Rentsch, Łódź 2005.)

Większe miasto to nie tylko duża grupa artystów, działająca w tym miejscu. To także łódzkie uczelnie artystyczne. Naturalnie, najważniejszą z nich jest Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego, z prężnie działającym Wydziałem Grafiki i Malarstwa, prowadzonym przez uznanych artystów grafików.

Jako miłośnik sztuki, a najbardziej tej wyłaniającej się z matryc i przenoszonej na papier graficzny, chciałbym coś zrobić dla łódzkiej grafiki. Dlatego pojawiła się we mnie idea na internetowy projekt Grafika łódzka pl Póki co, postanowiłem aby strona miała formę blogu. Czas pokaże czy ten kształt będzie ewoluował i w jakim kierunku.

Celem grafikalodzka.pl jest propagowanie łódzkiej grafiki i promowanie tutejszych artystów, działających właśnie na tym polu aktywności twórczej. W zamierzeniu własnym, przedmiotem mojego szczególnego zainteresowania pozostanie młoda twórczość graficzna. Nie zapominał jednak będę o dojrzałych artystach, których dokonania często stanowią dużą inspirację dla wschodzących talentów i dają pewne podstawy pod twórczość młodszego pokolenia.

Z uwagi na blogowy rodzaj strony, który stanowi w moim przekonaniu bardziej osobisty charakter publikowanych na nim treści, graficzne prace przedstawiał będę głównie w ujęciu emocjonalnym, w oparciu o własny koncept postrzegania rzeczywistości i rozumienia plastycznych dzieł. Z tego powodu oddawał będę swoje przemyślenia i dzielił się przede wszystkim osobistymi wrażeniami, w odniesieniu do prezentowanych grafik na www.grafikalodzka.pl

 

The Energy recording IV

Sebastian Skowroński, The Energy recording IV, 2016, linoryt, 10x10cm, nakład 6 sztuk, papier Hahnemuhle 300g (19x18cm)

Sebastian Skowroński, The Energy recording IV, 2016, linoryt, 10x10cm, nakład 6 sztuk, papier Hahnemuhle 300g (19x18cm)

Kolejna grafika z cyklu The Energy recording, sądzę iż świadczy o dalszym „nasłuchu” i skutecznym, mentalnym odbiorze. Utworzyłem ją z niezwyklej prostej formy, na którą składają się falujące linie, oddalające lub przybliżające się do siebie, „malujące” w ten sposób dwa czarne kształty, które tak w istocie przedstawiają pojedynczy byt. One wyraźnie korespondują ze sobą, nie tylko za sprawą wyraźnego połączenia u ich podstawy, lecz także poprzez obrazowo układającą się wzajemną więź, a wynikającą z drgania i rozedrgania całościowej, linearnej struktury, stanowiącej budulec dla interesującej esencji tegoż fragmentarycznego wycinka duchowej rzeczywistości.