Miesięczne archiwum: Październik 2016

The Energy recording XXIV

Sebastian Skowroński, The Energy recording XXIV, 2016, linoryt, nakład 6 sztuk, 10x10cm, papier Hahnemuhle 230g (19x18cm)

Sebastian Skowroński, The Energy recording XXIV, 2016, linoryt, nakład 6 sztuk, 10x10cm, papier Hahnemuhle 230g (19x18cm)

Każda istota jest unikalna, ale jednocześnie stanowi pierwiastkowy fragment czegoś znacznie silniejszego, całościowego, kolektywnie współdziałającego we wciąż interpretowanej na nowo przestrzeni. Otoczenie ma charakter płynny, bardzo elastycznie reaguje na myśli pojawiające się w bytujących jednostkach. Odpowiada na ich wołania, prośby, pragnienia, dostosowuje do tego co odczuwają i myślą. Świadome życie oznacza ogromny potencjał w kreowaniu rzeczywistości, egzystencja pozbawiona takiej wiedzy ma charakter „biernego” godzenia się na to co przynosi los albo inaczej Duch, tworzący bez wytchnienia, lecz mocno ograniczany w swoich działaniach przez negatywne przekonania, na stale obecne w nieświadomości.

The Energy recording XXIII

Sebastian Skowroński, The Energy recording XXIII, 2016, linoryt, nakład 6 sztuk, 10x10cm, papier Hahnemuhle 230g (19x18cm)

Sebastian Skowroński, The Energy recording XXIII, 2016, linoryt, nakład 6 sztuk, 10x10cm, papier Hahnemuhle 230g (19x18cm)

Zbiór myśli, zwiniętych, gotujących się do ujawnienia, nadto do działania w myślowo-emocjonalnej przestrzeni. Umieszczone w zakręconym kształcie, powtarzają się cyklicznie, wpływają na ciało i indywidualną rzeczywistość każdego bytu w podobny sposób, aż do momentu ich przyjęcia. Myśli działają podług zapisanego schematu, który znajduje się w ciele Ducha. Kluczem do wewnętrznej zmiany jest akceptacja tego zapisu. Aby jednak tak się stało, trzeba wpierw poznać jego treść, otworzyć się na to, dopuścić do swojej Istoty, aby wraz z Nią zrozumieć, dostrzec mądrość oraz sens, które są składową wiedzy o sobie samym.

The Energy recording XXII

Sebastian Skowroński, The Energy recording XXII, 2016, linoryt, nakład 6 sztuk, 10x10cm, papier Hahnemuhle 230g (19x18cm)

Sebastian Skowroński, The Energy recording XXII, 2016, linoryt, nakład 6 sztuk, 10x10cm, papier Hahnemuhle 230g (19x18cm)

Zapis Energii, stanowi jednocześnie złożony i wartościowy proces, oznaczający odkrywanie, rozjaśnianie i docieranie do prawdy o sobie samym. Jest ona głęboko zakopana, zaciemniona, przykryta ciemną kurtyną nieświadomości, osadzonej w najgłębszej jaźni. Docieranie do niej, to zdzieranie kawałek po kawałku warstw ciemności, wchodzenie coraz głębiej w zakamarki umysłu, poznawanie przeciwstawnych sobie emocji, które odrzucone wcześniej, wpływają na zachowanie, a nie rozpoznane budzą strach i takie staje się działanie wewnętrznej istoty. Im więcej zakopanych myśli w gruncie ludzkiego jestestwa, tym większy lęk i niepewność w codziennych poczynaniach człowieka.

The Energy recording XXI

Sebastian Skowroński, The Energy recording XXI, 2016, linoryt, nakład 6 sztuk, 10x10cm, papier Hahnemuhle 230g (19x18cm)

Sebastian Skowroński, The Energy recording XXI, 2016, linoryt, nakład 6 sztuk, 10x10cm, papier Hahnemuhle 230g (19x18cm)

Niemal całkowite zatrzymanie energii. Prawie nic nie ma żywego. Zastój w fizyczności. Brak jest przeżywania myśli i emocji, energetyczny stop. Oczekiwanie czegoś? Mentalna część rzeczywistości winna poruszać się w znaną jej stronę, a Materia „jechać” swoją drogą. Ciało i umysł, Materia i Duch to dwa odrębne bieguny, potrzebują jednak właściwego współdziałania. Proces wymaga Świadomości. Istnienia. Myśli i emocji, fizyczności i duchowości. Aby serce mogło na stale się uwolnić, coś musi odejść, nastąpić środkowa przemiana. Jest to jak śmierć i zarazem narodziny zupełnie nowej istoty. Zanim to nastąpi, ogromny lęk jaki temu towarzyszy ma się przejawić, odkryć w całej swej okazałości. Dla zyskania wiedzy i odmiennej perspektywy oraz wewnętrznego zaufania. Do Matki Ziemi, która czuwa nad ciałem i opiekuje się nim oraz do Ducha, działającego w imieniu Ojca, pozostającego w bliskim kontakcie z Matką.

Inner and Outer 4

Sebastian Skowroński, Inner and Outer 4, 2016, linoryt, nakład 6 sztuk, 10x20cm, papier Hahnemuhle 230g (19x28cm)

Sebastian Skowroński, Inner and Outer 4, 2016, linoryt, nakład 6 sztuk, 10x20cm, papier Hahnemuhle 230g (19x28cm)

Jak wewnątrz, tak i na zewnątrz. Ciągłe płynięcie Energii i każdej rzeczy, zjawiska, obiektu w otoczeniu, którego wewnętrzym paliwem jest to ciepło, gorąco, środkowa siła, a więc Duch, który determinuje życie, bo nami jest, a jednak, kiedy Go negujemy, odwracamy się i wypieramy, potrafi się obrócić przeciwko nam. Wtedy atakuje, sprowadza nieszczęścia, choroby, przypiera ostro do muru. Robi to z miłości, w co niezmiernie trudno uwierzyć, ale tenże „spirit” to tak naprawdę my na głębszym poziomie. Wewnętrzna świadomość, unikalna istota, starająca się wyswobodzić, wyjść na zewnątrz, aby móc się świadomie przejawiać i kreować rzeczywistość, zgodną z jednostkowym powołaniem czy Boskim planem.