Miesięczne archiwum: Luty 2018

Pejzaż

Sebastian Skowroński, Pejzaż, 2012, płótno, olej, 30x80cm, sygnatura lewy dolny róg: Skowroński 2012

Sebastian Skowroński, Pejzaż, 2012, płótno, olej, 30x80cm, sygnatura lewy dolny róg: Skowroński 2012

Rzeczywistość jest wielowymiarowa. Energia i związane z nią myśli krążą, przebiegają w procesach życiowych pomiędzy dwoma aspektami istnienia. Te związane są z jednej strony z fizycznym trwaniem i emocjonalnym odczuwaniem a z drugiej z intelektualnym funkcjonowaniem każdego obiektu czy bardziej złożonego myślącego organizmu. Przyroda i materia stanowi odbicie inteligentnego działania na znacznie głębszym poziomie egzystującej i kreującej otoczenie oraz własne środowisko mądrej istoty. Człowiek odczuwając sobą otaczającą materię, tworzy grunt dla własnych poczynań w przestrzeni, w której na co dzień przebywa, nawiązuje liczne relacje, jakie odbywają się na przeciwnych poziomach, energii czyli materii oraz stale wnikających w nią myśli. I całe odbierane za pomocą podstawowych zmysłów otoczenie jest wiernym obrazem realnego działania jednostki ludzkiej.

Autor: Sebastian Skowroński

Inner and Outer I

Sebastian Skowroński, Inner and Outer I, 2018, linoryt, 97x68,5cm, odbitka 3/4, papier graficzny 300g (100x70cm)

Sebastian Skowroński, Inner and Outer I, 2018, linoryt, 97×68,5cm, odbitka 3/4, papier graficzny 300g (100x70cm)

Człowiek jest podzielony na dwie części egzystencji. Jedna z nich toczy się w połowie, odpowiadającej jej fizycznemu obszarowi, druga dotyczy duchowego charakteru istnienia. Podstawą i bazą do dwuskładnikowego życia jest ciało. Ono stanowi materialne zabezpieczenie dla funkcjonowania ludzkiej istoty, jest narzędziem w jej rękach a zarazem naczyniem do przyjmowania energetycznych myślowych wątków, niedoskonałego emocjonalnie człowieka. Dlatego w jego wymiarze subtelnym, wyobrażam go sobie w formie niekompletnej, pozbawionej lustrzanego obrazu duchowych przeżyć oraz doświadczeń. Taki wewnętrzny zbiór informacji, jest dla myślącej i posiadającej wolną wolę jednostki, ogromnym skarbem i wielopokoleniowym dziedzictwem. Naturalnie, stale znajduje się w umysłowej przestrzeni, lecz ulokowany z boku, ukształtowany nieformalnie na zewnątrz cielesno-energetycznego terytorium, utrudnia dostęp do wiedzy i indywidualnego poczucia siebie, miast uformować pozostałą ale najistotniejszą cząstkę, łączącą samą siebie w jedność.

Autor: Sebastian Skowroński.