Archiwa tagu: abstrakcja

Inner and Outer 28

Sebastian Skowroński, Inner and Outer 28, 2017, linoryt, nakład 6 szt., 8x14,9cm, papier Hahnemuhle 230g (16,9x23cm)

Sebastian Skowroński, Inner and Outer 28, 2017, linoryt, nakład 6 szt., 8×14,9cm, papier Hahnemuhle 230g (16,9x23cm)

 

Zderzenie ze świadomością, odkrycie rzeczywistego stanu Materii i kreowanej rzeczywistości. Ciągłe płynięcie, energetyczny przepływ i wymiana ideowych wątków oraz osądów. Utknięcie w sieci konstruktów myślowych, oddzielających poczucie wartości oraz indywidualności każdej jednostki. Ta kolizja świadomościowa generuje konflikt i lęk utraty samego siebie. Kiedy jednak istota odkrywa, iż to co już i tak traci nie jest prawdziwe, stopniowo zwalnia blokujące dalszy proces mentalny hamulce. Aż nastąpi całkowita wolność, naturalny stan człowieka oraz przesunięcie granic postrzegania człowieczeństwa.

Autor: Sebastian Skowroński

Inner and Outer 29 | odbitka próbna

Sebastian Skowroński, Inner and Outer 29, 2017, linoryt, 10,8x17,5cm, odbitka próbna (unikatowa), papier Hahnemuhle 230g (19,3x24,5cm)

Sebastian Skowroński, Inner and Outer 29, 2017, linoryt, 10,8×17,5cm, odbitka próbna (unikatowa), papier Hahnemuhle 230g (19,3×24,5cm)

 

Pozbawiona swej prawdziwości i doskonałości istota, próbuje odnaleźć drogę do siebie, na powrót otworzyć drzwi do serca, myśli i emocji. Ośrodek do kontaktu, fizyczna brama rzeczywistego odczuwania, stanowi potwierdzenie unikalności ludzkiego jestestwa. Wszystko to, co pojawia się w oddaleniu od centrum, jest rodzajem zniekształcenia, wtórnego szumu, mentalnego pogłosu, spowodowanego działaniem filtra osadzonego w umyśle, przetwarzającego informacje i odmieniającego rzeczywistość, podług bytującego w ciele człowieka. Dostęp do tej kreatywnej optyki jest swobodny, jednakże zależny od woli jednostki.

Autor: Sebastian Skowroński

 

The Energy recording XXVIII | odbitka 1/1 plus rysunek

Sebastian Skowronski, The Energy recording XXVIII, 2016, linoryt, odbitka 1/1, rysunek, piórko, tusz, 10,5x10cm, papier Hahnemuhle 230g (21x20cm)

Sebastian Skowronski, The Energy recording XXVIII, 2016, linoryt, odbitka 1/1, rysunek, piórko, tusz, 10,5x10cm, papier Hahnemuhle 230g (21x20cm)

Połączenie obu sił, dwóch światów, podwójnej rzeczywistości i kolejnych równoległych kreacji. Do tego niezbędna jest Materia oraz przestrzeń, w jakiej ona się stwarza, przemienia czy odradza w inną rzecz, organizm lub miejsce. To jest ciągły ruch, otwieranie się i zamykanie gruntu na kolejne zdarzenie, jak narodziny i śmierć, a więc niekończąca się opowieść, chciałoby się rzec. Całym procesem kieruje Duchowa substancja, obecna w człowieku od wieków, którego umysł oraz świadomość jest pomostem do fizycznego Ciała, w jakim intensywne wyrażanie się jest pragnieniem Ducha.

Autor: Sebastian Skowroński

The Energy recording XXXIX

Sebastian Skowroński, The Energy recording XXXIX, 2017, linoryt, 10,3x10cm, odbitka 2/6 papier Hahnemuhle 300g

Sebastian Skowroński, The Energy recording XXXIX, 2017, linoryt, 10,3x10cm, odbitka 2/6 papier Hahnemuhle 300g

Energia, z jakiej składa się rzeczywistość jest w postaci, w której ją się postrzega. W ogromnym stopniu elastyczna, podatna na różnego rodzaju mentalne wpływy poszczególnych jednostek. Formuje się na kształt myśli, jakie przez nią przepływają w każdym momencie istnienia. Jest to w całej swej istocie proces ciągły, podlegający ciągłym zmianom, ograniczony jedynie niedostatecznym rozwinięciem danej idei, zamierzenia czy intencji tworzącego. Jak każdy projekt, twór czy istniejący już obiekt w przestrzeni, jego konstrukcja i zamysł winien dojrzeć do końcowej realizacji.

Autor: Sebastian Skowroński

 

 

 

 

 

 

Inner and Outer 27

Sebastian Skowroński, Inner and Outer 27, 2016, linoryt, nakład 6 szt. 14,5x7,4cm, papier Hahnemuhle 230g (23,5x15,3cm)

Sebastian Skowroński, Inner and Outer 27, 2016, linoryt, nakład 6 szt. 14,5×7,4cm, papier Hahnemuhle 230g (23,5×15,3cm)

Rzeczywistość konstruowana jest z delikatnej siatki, która oplata przestrzeń rzędami informacyjnych nośników, tworzonych przez płynącą energię, składającej się z myśli wypływających z wielu jaźni, które zasilają energetyczno-duchowy obszar ogromem wewnętrznych doświadczeń i mentalnych dialogów. Wewnętrzny świat jest o wiele bardziej złożony, niż mogłoby się wydawać współczesnemu człowiekowi. Dla niektórych zbyt skomplikowany, za bardzo emocjonalny i uczuciowy. Lecz to te cechy są zasadniczym budulcem energetycznych terytoriów, będących istotnym elementem inteligentnej siły, przenikającej i poruszający każdy przedmiot czy organizm obecny we wszechświecie.

Autor: Sebastian Skowroński

Inner and Outer 25

Sebastian Skowronski, Inner and Outer 25, 2016, gipsoryt, nakład 6szt., 7,5x15cm, papier Hahnemuhle 230g (16,5x23cm)

Sebastian Skowronski, Inner and Outer 25, 2016, gipsoryt, nakład 6szt., 7,5x15cm, papier Hahnemuhle 230g (16,5x23cm)

Uzupełnianie się Materii i Ducha jest naturalnym elementem istności i bytności, dostrzegalnych w rzeczywistości jako przejawy ustanowienia fizyczności oraz działania myślącego stworzenia. Jest to rozwój obustronnej wymiany zasobów informacyjno-energetycznych, który konsekwentnie prowadzi do wzmocnienia obu reprezentacji tego samego bytu, odpowiedzialnego za samorealizowanie się istoty, odczuwanie fizycznej substancji i związanej z nią energetyki oraz uczuciowości unikalnego ciała. Jednostka tylko wtedy jest autentyczna, kiedy jest pełna w swej konstrukcji biologicznej, czego potwierdzeniem jest niezależność, którą determinują odbywające się w niej procesy życiowe, tworzące samowystarczalny organizm.

Autor: Sebastian Skowroński

inner and Outer 23

Sebastian Skowroński, Inner and Outer 23, 2016, gipsoryt, nakład 5szt., 15x7,5cm, papier Hahnemuhle 230g (23,5x15,5cm)

Sebastian Skowroński, Inner and Outer 23, 2016, gipsoryt, nakład 5szt., 15×7,5cm, papier Hahnemuhle 230g (23,5×15,5cm)

Mentalne procesy, jakie docierają do człowieka, mają z nim więcej wspólnego, niż ten ma odwagę sądzić. Dzieje się tak za sprawą wszechobecnego umysłu, który przenika swoimi energetycznymi połączeniami wszelką całość, skupioną nie tylko w poznanym otoczeniu, lecz także wybiega daleko za jakiekolwiek postrzeganie i odbieraną rzeczywistość, poza świat, wymiar czy przestrzeń.

Najbliżej kształtowana płaszczyzna dla świadomości, tzw. jaźń czy inaczej rdzeń istnienia, tworzona jest przez myślącą jednostkę i jego Ducha. Bezcielesna istota zasadniczo odczuwa a myśli osoba egzystująca w ciele, która to odpowiada w stu procentach za jakość materialnego schronienia, jaki sobie stale tworzy, bo to w niej znajdują się zasoby tak Wiedzy, jak i kreatywnej Energii.

Autor: Sebastian Skowroński

Moment i Moment II

Sebastian Skowroński, Moment II, 2012, rysunek, tusz, piórko, 30x21cm

Sebastian Skowroński, Moment II, 2012, rysunek, tusz, piórko, 30x21cm

Niedawno zainteresowałem się praktycznie rysunkiem za pomocą piórka. Okazało się to dla mnie wielce inspirującym zajęciem. Prawie codziennie coś tam szkicuję tą techniką. Powstające prace są efektem zagłebiania się w delikatną kreskę, kładzioną na papier. Powoduje to moją głęboką, wewnetrzną inspirację w tworzeniu. W pracy nad obrazkiem najpierw przygotowywałem jedynie ogólne szkice motywu, który następnie już na bieżąco w trakcie pracy z piórkiem, uzupełniałem tak jak mi podpowiadalo serce. Tak więc uzyskane w ten sposób rysunkowe obrazy są praktycznie nie do powtórzenia.

Zapraszam do oglądania moich pierwszych prac wykonanych piórkiem i tuszem na papierze (Fabriano lub Hahnemuhle).

 

 

Sebastian Skowroński, Moment, 2012, rysunek, tusz, piórko, 32x22cm

Sebastian Skowroński, Moment, 2012, rysunek, tusz, piórko, 32x22cm