Archiwa tagu: energy

The Energy recording IV

Sebastian Skowroński, The Energy recording IV, 2016, linoryt, 10x10cm, nakład 6 sztuk, papier Hahnemuhle 300g (19x18cm)

Sebastian Skowroński, The Energy recording IV, 2016, linoryt, 10x10cm, nakład 6 sztuk, papier Hahnemuhle 300g (19x18cm)

Kolejna grafika z cyklu The Energy recording, sądzę iż świadczy o dalszym „nasłuchu” i skutecznym, mentalnym odbiorze. Utworzyłem ją z niezwyklej prostej formy, na którą składają się falujące linie, oddalające lub przybliżające się do siebie, „malujące” w ten sposób dwa czarne kształty, które tak w istocie przedstawiają pojedynczy byt. One wyraźnie korespondują ze sobą, nie tylko za sprawą wyraźnego połączenia u ich podstawy, lecz także poprzez obrazowo układającą się wzajemną więź, a wynikającą z drgania i rozedrgania całościowej, linearnej struktury, stanowiącej budulec dla interesującej esencji tegoż fragmentarycznego wycinka duchowej rzeczywistości.

The Energy movement

Sebastian Skowroński, The Energy movement, 2015, tusz, piórko, 10x10cm, papier Hahnemuhle 300g

Sebastian Skowroński, The Energy movement, 2015, tusz, piórko, 10x10cm, papier Hahnemuhle 300g

Rysunek „The Energy Movement” jest efektem wewnętrznych poszukiwań, dotyczących odbieranej rzeczywistości. Zapis drgań, jakie pojawiają się we mnie; odczuć, emocji i wrażeń, które prowadzą do wytworzenia czegoś w materii. Intencja wykreowania czegoś powoduje poruszenie myśli. Na poziomie mentalnym jest to ruch Energii, budujący to co sobie pomyślimy, a który stanowi niezbędny warunek dla trwania wszystkiego; generalnie dla życia po prostu.