Archiwa tagu: gipsoryt

inner and Outer 23

Sebastian Skowroński, Inner and Outer 23, 2016, gipsoryt, nakład 5szt., 15x7,5cm, papier Hahnemuhle 230g (23,5x15,5cm)

Sebastian Skowroński, Inner and Outer 23, 2016, gipsoryt, nakład 5szt., 15×7,5cm, papier Hahnemuhle 230g (23,5×15,5cm)

Mentalne procesy, jakie docierają do człowieka, mają z nim więcej wspólnego, niż ten ma odwagę sądzić. Dzieje się tak za sprawą wszechobecnego umysłu, który przenika swoimi energetycznymi połączeniami wszelką całość, skupioną nie tylko w poznanym otoczeniu, lecz także wybiega daleko za jakiekolwiek postrzeganie i odbieraną rzeczywistość, poza świat, wymiar czy przestrzeń.

Najbliżej kształtowana płaszczyzna dla świadomości, tzw. jaźń czy inaczej rdzeń istnienia, tworzona jest przez myślącą jednostkę i jego Ducha. Bezcielesna istota zasadniczo odczuwa a myśli osoba egzystująca w ciele, która to odpowiada w stu procentach za jakość materialnego schronienia, jaki sobie stale tworzy, bo to w niej znajdują się zasoby tak Wiedzy, jak i kreatywnej Energii.

Autor: Sebastian Skowroński

Inner and Outer 22

Sebastian Skowroński, Inner and Outer 22, 2016, gipsoryt, 15,5x8cm, papier Hahnemuhle 230g (24x16cm)

Sebastian Skowroński, Inner and Outer 22, 2016, gipsoryt, 15,5x8cm, papier Hahnemuhle 230g (24x16cm)

Energia winna przemieszczać się bez przeszkód, na zasadzie równowagi emocjonalnej, myśli i odczuć z nimi związanych, a więc na linii góra-dół. Jednak, kiedy jest jakiekolwiek zakłócenie we właściwym odbiorze konkretnej sytuacji, pojawia się niezrozumienie dla aktualnego stanu między biegunami Ciało-Dusza i niemożność zaakceptowania pewnego deficytu. Przeszkody generuje pozostający w nieustannym ruchu umysł, który napędzany przez samoświadomego Ducha, wytwarza liczne inteligentne impulsy. Gdy następuje brak działania myślącej istoty, stale aktywny Duch może zareagować silnym lękiem, co spowoduje niemiłe odczucia odpowiadającej na wątki mentalne somy wrażliwego człowieka.

Autor: Sebastian Skowroński

Inner and Outer 21

Sebastian Skowroński, Inner and Outer 21, 2016, gipsoryt, 14x7cm, odbitka 1/1 (unikalna), papier Hahnemuhle 230g (22,5x15cm)

Sebastian Skowroński, Inner and Outer 21, 2016, gipsoryt, 14x7cm, odbitka 1/1 (unikalna), papier Hahnemuhle 230g (22,5x15cm)

Organizm żyjącej istoty ze względu na jej Kreatora jest unikalny i posiada w sobie Boski pierwiastek. Dla tworzywa jednostki – Somy – jakie odpowiada żeńskiej części Stwórcy, składową niezbędną do funkcjonowania jest Psyche, w której bytuje męski Duch. On mentalnie i fizycznie porusza naczyniem, w którym nieprzerwanie się wyraża oraz zawiaduje biologicznymi procesami. Kreując rzeczywistość, czynnie oddziałuje w Materii, będącej zarazem świątynią Boga, w której centralnej części rezyduje człowiek. Akt zespolenia w cenną organiczną całość cząstki Ducha i Ciała, stanowi klucz do wiarygodnego człowieczeństwa.

Autor: Sebastian Skowroński

 

 

Inner and Outer 15

Sebastian Skowroński, Inner and Outer 15, 2016, gipsoryt, nakład: 5 odbitek, 15x7,5cm, papier Hahnemuhle 230g (24x15,5cm)

Sebastian Skowroński, Inner and Outer 15, 2016, gipsoryt, nakład: 5 odbitek, 15×7,5cm, papier Hahnemuhle 230g (24×15,5cm)

Świadomość znajduje się w przestrzeni, pomiędzy jednym ciałem a drugim, jest tym co spaja oba aspekty istnienia. Głębiej nie ma podziałów. Każdy obiekt, istota czy jakikolwiek inny przejaw kreacji to pojedynczy byt. Wszystkie one są sobie równe, gdyż pomimo że stanowią fragment znacznie większej formy egzystencji, posiadają odrębną autonomię oraz zapisaną wiedzę o sobie samym. Są zbiorami myślowo-energetycznymi.

Autor: Sebastian Skowroński

 

Inner and Outer 14

Sebastian Skowrońśki, Inner and Outer 14, 2017, gipsoryt, odbitka 2/5, plus rysunek tusz, 14,3x10,5cm, papier Hahnemuhle 230g (22,8x17,7cm)

Sebastian Skowrońśki, Inner and Outer 14, 2017, gipsoryt, odbitka 2/5, plus rysunek tusz, 14,3×10,5cm, papier Hahnemuhle 230g (22,8×17,7cm)

Dwie postaci połączone wieloma ścieżkami. Na pogłębionym poziomie są wspólnym Ciałem i Duchem. Rozumieją się w różnym stopniu, co zależy od tego, jak mocno odczuwają siebie w danej chwili istnienia. Czy ścieżki są kompletne, niepoprzerywane trudnymi doświadczeniami, niełatwymi mentalnymi wątkami oraz niekorzystnym interpretowaniem rzeczywistości. Przeszkód jest cały ogrom, dokładnie tyle ile idei, pojawiających się w gęstej, energetycznej siatce, która oplata poszczególne cząsteczki Duchowego naczynia. Myśli powinny być stale obecne w Energii, a więc uziemione. Wtedy płynie z nich cała siła. Tak jednak nie jest. W procesie odbywającym się pomiędzy Somą a Psyche występuje przerwa lub pewien brak w komunikacji. Można to nazwać psychologiczną nieświadomością lub duchową ciemnością.

Inner and Outer 19

Sebastian Skowroński, Inner and Outer 19, 2016, gipsoryt, odbitka 1/1 (unikatowa), 7,5x15cm, papier Hahnemuhle 230g

Sebastian Skowroński, Inner and Outer 19, 2016, gipsoryt, odbitka 1/1 (unikatowa), 7,5x15cm, papier Hahnemuhle 230g

Materia dużej wagi i subtelna emocjonalność. Fizyczność to „kawał” doświadczeń, skostniałych przekonań i schematycznych interpretacji. Dlatego niezwykle trudnym jest, zagęszczone skupisko myśli „oderwać” od ogromnego zbioru emocji, występującym w szeroko rozciągniętej przestrzeni. Oba opisywane światy są sobie równe, jeden nie może istnieć bez drugiego. Osadzona trwale rzeczywistość nie miałaby racji bytu, gdyby miała być pozbawiona jej duchowego pierwiastka. Wszak jakiekolwiek działanie w materii, do jej przejawienia się w świecie widzialnym, potrzebuje oddziaływania Ducha, którego pierwszym krokiem jest aktywność w umyśle.

Inner and Outer 14

Sebastian Skowroński, Inner and Outer 14, 2015, gipsoryt, nakład 5szt., 13x6,5cm, papier Hahnemuhle 230g (21,5x15cm)

Sebastian Skowroński, Inner and Outer 14, 2015, gipsoryt, nakład 5szt., 13×6,5cm, papier Hahnemuhle 230g (21,5x15cm)

Dwie postaci obok siebie, splecione, ale jedna z nich odwrócona głową do dołu. Wewnętrzne podzielenie, dwie strony jednego istnienia, jakby góry i spodu, środka i jego obrzeży, jasności i ciemności. Istoty są jak w lustrze oddzielone od siebie, a jednocześnie współistniejące, stale pozostające ze sobą w bliskiej relacji.

Idą przez życie razem. Jednak obserwowana forma może podpowiadać pewien trud w kroczeniu dwóch części bytu, krępowanego zbytnim rozwarstwieniem. A jego część, będąca poważnym ciężarem, ściągać może w dół pozostałą. Drugi fragment, niekompletny, zubożały właśnie o te wartości pozostawione w otchłani nieświadomości, cierpi. Emocjonalnie osłabiony, nie jest w stanie podźwignąć całego swego jestestwa.

Istniejąc na co dzień, nie powinno się pozostawić nawet najmniejszej duchowo-fizycznej cząstki. Każdy ból w sercu stanowi dla człowieka ogromną siłę i potencjał, gdy tylko się odkryje co ów ciężar zakrywa. Wówczas ujawnia się, że poprzez aspekt osobowości, który w sobie jednostka nie akceptuje, sama siebie blokuje na zewnętrzne doświadczenia, co jest przyczyną niemożności wyrażania się w fizycznej przestrzeni.

Inner and Outer 13

Sebastian Skowroński, Iner and Outer 13, 2016, gipsoryt, 14,5x7,2cm, papier Hahnemuhle 230g

Sebastian Skowroński, Iner and Outer 13, 2016, gipsoryt, 14,5×7,2cm, papier Hahnemuhle 230g

Cykl Inner and Outer tak mnie wciągnął, że poza dotychczasowym formatem 10×20 cm zacząłem stosować rozmiar wielkości 7,5×15 cm. Ponadto graficzną technikę linorytu poszerzyłem o gipsoryt. I tutaj zadziały się interesujące rzeczy, bo „oczywiście” pierwsze płytki z gipsu, jakie wylałem, w różnym stopniu się udały :) , co zachęcało mnie do eksperymentów.

Inner and Outer, wewnątrz i na zewnątrz a więc myśli w środku i twórcza energia (emocje) w materii, które „pchają” nas do działania w przestrzeni.  Nie bez przyczyny „pchają” wstawiłem w cudzysłowy, bowiem na głębszym poziomie postrzegania to my samy tworzymy myśli (czyli myślimy :)) i następnie lub równocześnie, działamy. W otoczeniu, w którym na co dzień przebywamy bądź robiąc rzecz, jaką zazwyczaj się zajmujemy.

Coś bytuje wewnątrz nas, stale domaga się uwagi, przypomina o sobie w różnoraki sposób. Wsłuchiwanie się w swoje wnętrze może to odsłonić, wydobyć na zewnątrz, uwolnić z niezwykle długo trwającego przebywania w pewnej odległości od Materii, wycofanego życia, a które wynikało z trwania w starych nawykach myślowych.