Archiwa tagu: miniatura

Inner and Outer 39

Sebastian Skowroński, Inner and Outer 39, 2017, linoryt, 15,7x8cm, odbitka 1/6, papier Hahnemuhle 300g(24,6x16,1cm).

Sebastian Skowroński, Inner and Outer 39, 2017, linoryt, 15,7x8cm, odbitka 1/6, papier Hahnemuhle 300g(24,6×16,1cm).

Soma i Psyche są dwoma podstawowymi elementami bycia człowieka, jakie budują jego wartość i indywidualne poczucie siebie. Ciało to miejsce egzystencji, decydujący energetyczno-mentalny grunt dla fizyczności a równocześnie dom dla Duchowej esencji, scalającej rzeczywistość i jej kreatora w jedność. Cielesna substancja, pomimo że jest natury fizycznej, stanowi doskonałe odbicie nieprzerwanie funkcjonującego umysłu i pojawiających się w wyniku aktywności świadomościowej wątków intelektualnych. Myśli są obciążone przez uczuciowy ładunek, jaki wynika z dotychczasowych doświadczeń i przeżyć osoby, a które w formie lęków i pragnień, zapamiętywane są na materialnym planie ludzkiego bytu. Te odczucia jednak nie mają osłabiać ziemskiego życia, a wyposażać w wiedzę, niezbędną do dalszego rozwoju jednostki, pozostawiając ślady o najgłębszym znaczeniu dla trwania tożsamości i potencjału do dalszej kreacji. Organiczność żyjącej istoty zostaje ukazywana poprzez biologiczny mechanizm, który nasłuchuje twórcę energetyczno-emocjonalnego dyskursu, wciąż odkrywając dialog między męskim a żeńskim aspektem jestestwa, toczący się w Energetycznej Świadomości, przenikającej każdy atom kompletnego istnienia.

Autor: Sebastian Skowroński

 

 

Inner and Outer 38

Sebastian Skowroński, Inner and Outer 38, 2017, linoryt, 15x8cm, odbitka 1/6, papier Hahnemuhle 300g(24x16cm).

Sebastian Skowroński, Inner and Outer 38, 2017, linoryt, 15x8cm, odbitka 1/6, papier Hahnemuhle 300g(24x16cm).

Rzeczywistość, w której funkcjonuje człowiek jest wspólną przestrzenią, podzieloną na wiele części świadomości o różnym zakresie znaczenia. W każdej z nich jest informacja o jej indywidualności i unikalności, przydzielonym polu działania i odpowiedzialności za nie. Jeśli sięgnąć głębiej, poszczególne byty składają się również na egzystencję obiektów, które w grupie dysponują powiększonym zasobem siły. Stany umysłu czy duchowo-materialnych interpretacji, w wewnętrznej podróży łączą się na wyższych szczeblach w coraz to bardziej znaczące energetyczne skupiska. Tym samym odwdzięczają się zwiększonym poczuciem własnej wartości oraz stopniowo odblokowują dostęp do Inteligencji i Wiedzy. Zróżnicowane poziomy trwania nie znikają, gdy odkryje się ich płytkość a liczne aspekty myślowej kreacji doceniają niezależność siebie, jednocześnie czując się większą całością kolektywnego istnienia.

Autor: Sebastian Skowroński.

 

 

Inner and Outer 37

Sebastian Skowroński, Inner and Outer 37, 2017, linoryt, 10x20,1cm, odbitka 1/6, papier Hahnemuhle 300g (19x28,1cm)

Sebastian Skowroński, Inner and Outer 37, 2017, linoryt, 10×20,1cm, odbitka 1/6, papier Hahnemuhle 300g (19×28,1cm)

Emocje i odczuwanie poprzez nie rzeczywistości może jawić się skomplikowanie, szczególnie jeśli pojawią się silne mentalne wzburzenia, jak złość czy gniew. Czująca istota człowiecza, kiedy nie potrafi zaakceptować energetycznych wydarzeń toczących się wokół niej, nie jest w stanie wejść głębiej w emocjonalne zawirowania i opuszcza Materię, mniejszą lub większą częścią siebie. W taki sposób chroni się, bo zbyt intensywne poruszenia Ducha mogłyby uszkodzić Ciało, w którym ten bytuje. Poprzez zwiększoną, nieuświadomioną wówczas aktywność, niezaspokojony Boski Kreator, przesuwa całą Moc w inny obszar tworzenia, aby właściwa równowaga nie została zaburzona, nawet jeśli odbije się kosztem egzystencji jednostki.

Inner and Outer 36

Sebastian Skowroński, Inner and Outer 36, 2017, linoryt, 20x10cm, odbitka 1/6, papier Hahnemuhle 300g (29x18,2cm)

Sebastian Skowroński, Inner and Outer 36, 2017, linoryt, 20x10cm, odbitka 1/6, papier Hahnemuhle 300g (29×18,2cm)

Ciało człowieka jest konstruowane przez przepływający strumień Energii, nurt w którym odnaleźć można lęki, pragnienia, emocje radości czy smutku. Pod spodem fizycznych odczuć zauważy się myśli, które w każdym momencie życia kreują losy jednostki, stanowią o niej samej, do chwili gdy ta nie dowie się o istnieniu wewnętrznych przemyśleń, analizujących i oceniających własną egzystencję. Jeszcze głębiej nie poczuje się ani Energii ani myśli. Jest rdzeń, czysta forma istnienia a w niej Boska Istota, której Naturą jest kreacja w duchowo-materialnej przestrzeni.

Autor: Sebastian Skowroński

 

 

Inner and Outer 35

Sebastian Skowroński, Inner and Outer 35, 2017, linoryt, 20x10cm, odbitka 1/6, papier Hahnemuhle 300g (28,8x18cm)

Sebastian Skowroński, Inner and Outer 35, 2017, linoryt, 20x10cm, odbitka 1/6, papier Hahnemuhle 300g (28,8x18cm)

Fragmenty bytności, jakie odnajdują się zarówno w pustej przestrzeni, jak i w obszarze zagęszczonej materii, zawierają energetyczny zapis myśli i odczuć, jakie pojawiają się czy przepływają dalej, do kolejnych cząstek najgłębszej egzystencji. Ludzka istota nie jest świadoma podzielenia, które występuje gdzieś pod spodem głównego fizjologicznego nurtu, biorącego udział w percepcji rzeczywistości. Z tej przyczyny działanie jest przewidywalne, bo nie wychodzi poza obręb zapamiętanych śladów i tocząca się równolegle z fizyczną aktywnością  mentalna podróż, zgodnie z wytartymi szlakami w umyśle, jedynie odtwarza kolejne poczynania człowieka, podług historii wcześniejszych decyzji myślącej jednostki.

Autor: Sebastian Skowroński

 

Inner and Outer 34

Sebastian Skowroński, Inner and Outer 34, 2017, linoryt, 20x10cm, odbitka 1/6, papier Hahnemuhle 300g (28,9x18cm)

Sebastian Skowroński, Inner and Outer 34, 2017, linoryt, 20x10cm, odbitka 1/6, papier Hahnemuhle 300g (28,9x18cm)

Istota dwuczęściowa o przeciwnych cechach. Dwa odmienne oblicza, jasność i ciemność, dzień i noc, wiedza oraz niewiedza. Dwa bieguny reprezentujące istnienie Człowieka, Natury czy Boga w jego najgłębszej postaci. W każdym wymienionym aspekcie egzystencji toczy się nieprzerwany etap życia i śmierci, kreacji i niszczenia, odkrywania prawdy i jej zasłaniania. To ewolucja, proces ciągłej przemiany na zewnątrz oraz wewnątrz każdego przejawu bycia. Cyklicznie prowadzi do rewolucji, świadomościowego Katharsis, jaki uwalnia z niebytu mniejsze i większe części świadomości, iskrzące się w sieci energetyczno-myślowej rzeczywistości, aby finalnie spotkać się w jednym punkcie fizycznego i duchowego trwania.

Inner and Outer 28

Sebastian Skowroński, Inner and Outer 28, 2017, linoryt, nakład 6 szt., 8x14,9cm, papier Hahnemuhle 230g (16,9x23cm)

Sebastian Skowroński, Inner and Outer 28, 2017, linoryt, nakład 6 szt., 8×14,9cm, papier Hahnemuhle 230g (16,9x23cm)

 

Zderzenie ze świadomością, odkrycie rzeczywistego stanu Materii i kreowanej rzeczywistości. Ciągłe płynięcie, energetyczny przepływ i wymiana ideowych wątków oraz osądów. Utknięcie w sieci konstruktów myślowych, oddzielających poczucie wartości oraz indywidualności każdej jednostki. Ta kolizja świadomościowa generuje konflikt i lęk utraty samego siebie. Kiedy jednak istota odkrywa, iż to co już i tak traci nie jest prawdziwe, stopniowo zwalnia blokujące dalszy proces mentalny hamulce. Aż nastąpi całkowita wolność, naturalny stan człowieka oraz przesunięcie granic postrzegania człowieczeństwa.

Autor: Sebastian Skowroński

Inner and Outer 29 | odbitka próbna

Sebastian Skowroński, Inner and Outer 29, 2017, linoryt, 10,8x17,5cm, odbitka próbna (unikatowa), papier Hahnemuhle 230g (19,3x24,5cm)

Sebastian Skowroński, Inner and Outer 29, 2017, linoryt, 10,8×17,5cm, odbitka próbna (unikatowa), papier Hahnemuhle 230g (19,3×24,5cm)

 

Pozbawiona swej prawdziwości i doskonałości istota, próbuje odnaleźć drogę do siebie, na powrót otworzyć drzwi do serca, myśli i emocji. Ośrodek do kontaktu, fizyczna brama rzeczywistego odczuwania, stanowi potwierdzenie unikalności ludzkiego jestestwa. Wszystko to, co pojawia się w oddaleniu od centrum, jest rodzajem zniekształcenia, wtórnego szumu, mentalnego pogłosu, spowodowanego działaniem filtra osadzonego w umyśle, przetwarzającego informacje i odmieniającego rzeczywistość, podług bytującego w ciele człowieka. Dostęp do tej kreatywnej optyki jest swobodny, jednakże zależny od woli jednostki.

Autor: Sebastian Skowroński

 

The Energy recording XXVIII | odbitka 1/1 plus rysunek

Sebastian Skowronski, The Energy recording XXVIII, 2016, linoryt, odbitka 1/1, rysunek, piórko, tusz, 10,5x10cm, papier Hahnemuhle 230g (21x20cm)

Sebastian Skowronski, The Energy recording XXVIII, 2016, linoryt, odbitka 1/1, rysunek, piórko, tusz, 10,5x10cm, papier Hahnemuhle 230g (21x20cm)

Połączenie obu sił, dwóch światów, podwójnej rzeczywistości i kolejnych równoległych kreacji. Do tego niezbędna jest Materia oraz przestrzeń, w jakiej ona się stwarza, przemienia czy odradza w inną rzecz, organizm lub miejsce. To jest ciągły ruch, otwieranie się i zamykanie gruntu na kolejne zdarzenie, jak narodziny i śmierć, a więc niekończąca się opowieść, chciałoby się rzec. Całym procesem kieruje Duchowa substancja, obecna w człowieku od wieków, którego umysł oraz świadomość jest pomostem do fizycznego Ciała, w jakim intensywne wyrażanie się jest pragnieniem Ducha.

Autor: Sebastian Skowroński

Inner and Outer 30 | odbitka 1/3 plus rysunek

Sebastian Skowroński, Inner and Outer 30, 2017, linoryt, odbitka 1/3 plus rysunek (praca unikatowa), tusz, piórko, 21x13,5cm, papier Hahnemuhle 230g (27,7x20,5cm)

Sebastian Skowroński, Inner and Outer 30, 2017, linoryt, odbitka 1/3 plus rysunek (praca unikatowa), tusz, piórko, 21×13,5cm, papier Hahnemuhle 230g (27,7×20,5cm)

Istota czująca jest powiązana delikatną siecią wielu informacji, konstrukcji myślowych oraz form energetycznych, których istnienie wynika ze wzajemnego kontaktowania się i przenikania centrów, odpowiedzialnych za trwanie życia. Bardziej wnikliwie sprawdzając, w środku siedzi człowiek, cichy, przestraszony, ograniczony pętającymi go przekonaniami, które podobnie do komputerowej stacji, zapisane są w subtelnej przestrzeni połączeń bitów. Więzy są mentalne, na poziomie wyobrażeń i uczuć. Nie chodzi o ucieczkę z tego obszaru naczyń połączonych, ile o odkrycie prawdy, która rozjaśni ciemność, powodując naturalne pojawienie się świadomości a miejsce egzystencji stanowić będzie ogromny ładunek możliwości każdej jednostki.

Praca unikatowa.

Autor: Sebastian Skowroński