Archiwa tagu: The_Energy_recording

The Energy recording XXVIII | odbitka 1/1 plus rysunek

Sebastian Skowronski, The Energy recording XXVIII, 2016, linoryt, odbitka 1/1, rysunek, piórko, tusz, 10,5x10cm, papier Hahnemuhle 230g (21x20cm)

Sebastian Skowronski, The Energy recording XXVIII, 2016, linoryt, odbitka 1/1, rysunek, piórko, tusz, 10,5x10cm, papier Hahnemuhle 230g (21x20cm)

Połączenie obu sił, dwóch światów, podwójnej rzeczywistości i kolejnych równoległych kreacji. Do tego niezbędna jest Materia oraz przestrzeń, w jakiej ona się stwarza, przemienia czy odradza w inną rzecz, organizm lub miejsce. To jest ciągły ruch, otwieranie się i zamykanie gruntu na kolejne zdarzenie, jak narodziny i śmierć, a więc niekończąca się opowieść, chciałoby się rzec. Całym procesem kieruje Duchowa substancja, obecna w człowieku od wieków, którego umysł oraz świadomość jest pomostem do fizycznego Ciała, w jakim intensywne wyrażanie się jest pragnieniem Ducha.

Autor: Sebastian Skowroński

The Energy recording XXXIX

Sebastian Skowroński, The Energy recording XXXIX, 2017, linoryt, 10,3x10cm, odbitka 2/6 papier Hahnemuhle 300g

Sebastian Skowroński, The Energy recording XXXIX, 2017, linoryt, 10,3x10cm, odbitka 2/6 papier Hahnemuhle 300g

Energia, z jakiej składa się rzeczywistość jest w postaci, w której ją się postrzega. W ogromnym stopniu elastyczna, podatna na różnego rodzaju mentalne wpływy poszczególnych jednostek. Formuje się na kształt myśli, jakie przez nią przepływają w każdym momencie istnienia. Jest to w całej swej istocie proces ciągły, podlegający ciągłym zmianom, ograniczony jedynie niedostatecznym rozwinięciem danej idei, zamierzenia czy intencji tworzącego. Jak każdy projekt, twór czy istniejący już obiekt w przestrzeni, jego konstrukcja i zamysł winien dojrzeć do końcowej realizacji.

Autor: Sebastian Skowroński

 

 

 

 

 

 

The Energy recording XXVII

Sebastian Skowroński, The Energy recording XXVII, 2016, linoryt, nakład 6 szt., odbitka 1/6, 10x10cm, papier Hahnemuhle 230g

Sebastian Skowroński, The Energy recording XXVII, 2016, linoryt, nakład 6 szt., odbitka 1/6, 10x10cm, papier Hahnemuhle 230g

Pojawienie się energii jest pewnym kontrastem dla rzeczywistości, czegoś na kształt wyładowania czy twórczego urzeczywistnienia.  W jej natywnej formie winna być wypełniona harmonią, pełna różnorakich odczuć i zróżnicowanych wrażeń, równo poukładanych w przestrzeni. To się nazywa idealizm. Nic nie jest idealne i zdarzają się błędy. W trakcie przekładania na materię swoich myśli, które pojawiają się w momencie działania a które prowadzą do wytworzenia czegoś. To może być gotowane pożywienie, przedmiot czy tekst. Myśli w trakcie procesu tworzenia pojawia się wiele i są różne. Zadaniem istoty myślącej jest ich wybieranie, selekcja, która jest uzależniona od jej dotychczasowych, życiowych doświadczeń. Jest całkiem naturalne, że wybiera się różnie. Całą sztuką jest być z tym jak jest i pozwolić wyjść na zewnątrz, potraktować jak naukę, która jest jakimś etapem istnienia. W najbliższym rzędzie od Ducha, a więc od siebie samego na głębszym poziomie, ale także od Stwórcy, Absolutu, Bytu Najwyższego, znajdującego się we wszystkim co jest.

The Energy recording XXVI

Sebastian Skowroński. The Energy recording XXVI, 2016, linoryt, 10x10cm, odbitka 2/6, papier Hahnemuhle 230g

Sebastian Skowroński. The Energy recording XXVI, 2016, linoryt, 10x10cm, odbitka 2/6, papier Hahnemuhle 230g

Drzewo życia. Może być mapą, drogowskazem dla ludzkich poczyniań ale i też zapisem codziennych doświadczeń. W naturalnej, roślinnej strukturze przeczytać można nie tylko świadectwo przebytej drogi, w licznych rozgałęznieniach doszukukje się również przyszłych zdarzeń. Te które wybierzemy, pozostaną naszą przyszłością, odrzucone zapamiętają jedynie dostępną rzeczywistość jako alternatywną, nie poruszoną przez nasz umysł i wewnętrznego Ducha. Jednak nierzeczywisty upływ czasu, jaki towarzyszy człowiekowi na co dzień, otwiera także i inne możliwości, daje szeroki dostęp decyzyjny, sposobność do elastycznego przebijania się w widocznych ścieżkach. Taka możliwość istnieje dla Ducha, aby ten mógł się wyrażać w napotykanej przestrzeni i w odpowiednim czasie mógł powrócić na własną indywidualną, pierwotną drogę, niezakłócaną przez ziemską perspektywę.

The Energy recording XXV

Sebastian Skowroński, The Energy recording XXV, 2016, linoryt, nakład 6 sztuk, 10x10cm, papier Hahnemuhle 230g (19x18cm)

Sebastian Skowroński, The Energy recording XXV, 2016, linoryt, nakład 6 sztuk, 10x10cm, papier Hahnemuhle 230g (19x18cm)

Droga do zwieńczenia pragnień danej jednostki wiedzie krętymi ścieżkami. Bywa trudnym etapem życia, wymagającym wielkiej, środkowej siły, poświęcenia dla wykonywanej pracy i bycia w gotowości na częste i nagłe zmiany. Sukces w osiągnięciu celu zależy od indywidualnej postawy, która winna być w pewnym sensie płynna, nadto nie związana z wyczekiwaniem, przywiązywaniem się do jakiegokolwiek punktu w fizyczności czy roszczeniem sobie rezultatów, zaczynając od własnego ciała a zatrzymując na całościowej rzeczywistości, w której ono funkcjonuje.

The Energy recording XXIV

Sebastian Skowroński, The Energy recording XXIV, 2016, linoryt, nakład 6 sztuk, 10x10cm, papier Hahnemuhle 230g (19x18cm)

Sebastian Skowroński, The Energy recording XXIV, 2016, linoryt, nakład 6 sztuk, 10x10cm, papier Hahnemuhle 230g (19x18cm)

Każda istota jest unikalna, ale jednocześnie stanowi pierwiastkowy fragment czegoś znacznie silniejszego, całościowego, kolektywnie współdziałającego we wciąż interpretowanej na nowo przestrzeni. Otoczenie ma charakter płynny, bardzo elastycznie reaguje na myśli pojawiające się w bytujących jednostkach. Odpowiada na ich wołania, prośby, pragnienia, dostosowuje do tego co odczuwają i myślą. Świadome życie oznacza ogromny potencjał w kreowaniu rzeczywistości, egzystencja pozbawiona takiej wiedzy ma charakter „biernego” godzenia się na to co przynosi los albo inaczej Duch, tworzący bez wytchnienia, lecz mocno ograniczany w swoich działaniach przez negatywne przekonania, na stale obecne w nieświadomości.

The Energy recording XXIII

Sebastian Skowroński, The Energy recording XXIII, 2016, linoryt, nakład 6 sztuk, 10x10cm, papier Hahnemuhle 230g (19x18cm)

Sebastian Skowroński, The Energy recording XXIII, 2016, linoryt, nakład 6 sztuk, 10x10cm, papier Hahnemuhle 230g (19x18cm)

Zbiór myśli, zwiniętych, gotujących się do ujawnienia, nadto do działania w myślowo-emocjonalnej przestrzeni. Umieszczone w zakręconym kształcie, powtarzają się cyklicznie, wpływają na ciało i indywidualną rzeczywistość każdego bytu w podobny sposób, aż do momentu ich przyjęcia. Myśli działają podług zapisanego schematu, który znajduje się w ciele Ducha. Kluczem do wewnętrznej zmiany jest akceptacja tego zapisu. Aby jednak tak się stało, trzeba wpierw poznać jego treść, otworzyć się na to, dopuścić do swojej Istoty, aby wraz z Nią zrozumieć, dostrzec mądrość oraz sens, które są składową wiedzy o sobie samym.

The Energy recording XXII

Sebastian Skowroński, The Energy recording XXII, 2016, linoryt, nakład 6 sztuk, 10x10cm, papier Hahnemuhle 230g (19x18cm)

Sebastian Skowroński, The Energy recording XXII, 2016, linoryt, nakład 6 sztuk, 10x10cm, papier Hahnemuhle 230g (19x18cm)

Zapis Energii, stanowi jednocześnie złożony i wartościowy proces, oznaczający odkrywanie, rozjaśnianie i docieranie do prawdy o sobie samym. Jest ona głęboko zakopana, zaciemniona, przykryta ciemną kurtyną nieświadomości, osadzonej w najgłębszej jaźni. Docieranie do niej, to zdzieranie kawałek po kawałku warstw ciemności, wchodzenie coraz głębiej w zakamarki umysłu, poznawanie przeciwstawnych sobie emocji, które odrzucone wcześniej, wpływają na zachowanie, a nie rozpoznane budzą strach i takie staje się działanie wewnętrznej istoty. Im więcej zakopanych myśli w gruncie ludzkiego jestestwa, tym większy lęk i niepewność w codziennych poczynaniach człowieka.

The Energy recording XXI

Sebastian Skowroński, The Energy recording XXI, 2016, linoryt, nakład 6 sztuk, 10x10cm, papier Hahnemuhle 230g (19x18cm)

Sebastian Skowroński, The Energy recording XXI, 2016, linoryt, nakład 6 sztuk, 10x10cm, papier Hahnemuhle 230g (19x18cm)

Niemal całkowite zatrzymanie energii. Prawie nic nie ma żywego. Zastój w fizyczności. Brak jest przeżywania myśli i emocji, energetyczny stop. Oczekiwanie czegoś? Mentalna część rzeczywistości winna poruszać się w znaną jej stronę, a Materia „jechać” swoją drogą. Ciało i umysł, Materia i Duch to dwa odrębne bieguny, potrzebują jednak właściwego współdziałania. Proces wymaga Świadomości. Istnienia. Myśli i emocji, fizyczności i duchowości. Aby serce mogło na stale się uwolnić, coś musi odejść, nastąpić środkowa przemiana. Jest to jak śmierć i zarazem narodziny zupełnie nowej istoty. Zanim to nastąpi, ogromny lęk jaki temu towarzyszy ma się przejawić, odkryć w całej swej okazałości. Dla zyskania wiedzy i odmiennej perspektywy oraz wewnętrznego zaufania. Do Matki Ziemi, która czuwa nad ciałem i opiekuje się nim oraz do Ducha, działającego w imieniu Ojca, pozostającego w bliskim kontakcie z Matką.

The Energy recording XX

Sebastian Skowroński, The Energy recording XX, 2016, linoryt, nakład 6 sztuk, 10x10cm, papier Hahnemuhle 230g (19x18cm)

Sebastian Skowroński, The Energy recording XX, 2016, linoryt, nakład 6 sztuk, 10x10cm, papier Hahnemuhle 230g (19x18cm)

Jest. Nowa istota, obudzona, jeszcze zdezorientowana, ale idzie naprzód. Jest świadoma, bo prowadzi ją wewnętrzna wiedza, nadaje kierunek rozwoju. To nie jest szablon czy schemat, według jakiego zwykliśmy się poruszać na co dzień. To poszukiwanie, ciągłe odkrywanie nowej rzeczywistości, intensywne wchodzenie w niezbadane obszary. Rozświetlanie tego co nadal niepoznane, a co może przysporzyć jeszcze wiele bólu, cierpienia. Droga do domu, do najgłębszej jaźni, mimo że jest najpiękniejsza, bywa ogromnym trudem, autentycznym przeżywaniem duchowych wahań i psychologicznej udręki. Oznacza powtórne narodziny i ogromną, emocjonalną przemianę, przyjęcie całości siebie.